Indiana University

thumbnail

Scott & Sophie Wallace

Indiana University alum Scott and Sophie Wallace discuss their journey as parents going through the embryo adoption process through the Snowflakes Embryo Adoption Program.